پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه


در حال بارگذاری
۲ مرداد ۱۳۹۸
729 بازدید
۳۵۰۰ تومان
خرید

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (احساس ارتباط با مدرسه)[۱](بری،بتی،وات[۲]،۲۰۰۴)

 این پرسشنامه در سال ۲۰۰۴ توسط بری،بتی و وات به صوت جملات مثبت در مقیاس لیکرت(از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) طراحی شده است. پرسشنامه مذکور در سال ۲۰۰۵ نیز توسط بتی و بری مورد تجدید نظر قرار گرفته است که به طور کلی دارای ۶ خرده مقیاس شامل احساس تعلق به همسالان[۳]،حمایت معلم[۴]،احساس رعایت احترام و عدالت[۵] در مدرسه، مشارکت در اجتماع [۶]،ارتباط فرد با مدرسه [۷]و مشارکت علمی [۸]میباشد.

ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۷۵% و برای مولفه های احساس تعلق به همسالان ۷۳% ، حمایت معلم ۸۹% ،احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه ۷۵% ، مشارکت کردن در جامعه ۸۴% ،ارتباط فرد با مدرسه ۶۹% و مشارکت علمی ۷۸% گزارش شده است.(بری،بتی و وات، ۲۰۰۵)

در ایران نیز مکیان و کلانتر کوشه (۱۳۹۲) به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه بر روی ۳۵۰ نفر از دانش اموزان دبیرستانی دختر و پسرشهر تهران (۲۰۰دانش آموز پسر و ۱۵۰ دانش آموز دختر) پرداختند.  

در ابتدا پرسشنامه از انگلیسی به فارسی ترجمه گردید. نسخه فارسی شده آن در اختیار چند تن از اساتید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی قرار گرفت که پس از اعمال نقطه نظرات ایشان برای ترجمه از فارسی به انگلیسی در اختیار یک مترجم قرار کرفت. نسخه اصلی با نسخه ترجمه شده به انگلیسی مقایسه و دوباره نیز موارد مورد نیاز اصلاح گردید.

نتایج مربوط به روایی سازه مقیاس احساس ارتباط با مدرسه با روش تحلیل مولفه های اصلی وجود شش عامل ۱- حمایت معلم ۲- مشارکت در اجتماع ۳- احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه ۴- احساس مثبت نسبت به مدرسه ۵- ارتباط فرد با مدرسه ۶-  مشارکت علمی را تائید کرد.این شش عامل توانستند ۵۲ درصد واریانس کل را تبیین کنند.( تمامی سوالات دارای بار عاملی بالای ۴۰/۰ بودند)  و عامل اول که حمایت معلم نام گرفت به تنهایی ۲۱۷/۱۲ از تغییرات مقیاس احساس ارتباط با مدرسه را تبیین نمود. در نهایت براساس تحلیل عاملی مقیاس احساس ارتباط با مدرسه شامل ۲۷ سوال و ۶ زیر مقیاس است.

سوالات ۵،۸،۱۱،۱۷،۲۵،۲۸،۳۱،۳۳،۴۵ مربوط به زیر مقیاس حمایت معلم ،۲۲،۳۲،۳۴،۳۸ مربوط به زیرمقیاس مشارکت در اجتماع،۱،۶،۷،۲۳ مربوط به زیر مقیاس احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه،۱۸،۲۹،۴۰،۴۳مربوط به زیر مقیاس احساس مثبت نسبت به مدرسه،۳۰،۳۷،۳۹ مربوط به زیر مقیاس ارتباط فرد با مدرسه و ۱۰،۱۲،۲۶مربوط به زیر مقیاس مشارکت علمی میباشد.

روایی همگرا و واگرای مقیاس احساس

[۱] . Students’ Sense of Connectedness With School

[۲]  .Brew, Beatty, Watt

[۳] . Students’ Sense of Belonging With Peers

[۴] . Teacher Support

[۵] . Fairness and Safety

[۶] . Engagement in the Broader Community

[۷] . Relatedness of Self with School

[۸] . Academic Engagement

دانش آموز گرامی

لطفا جملات زیر را باد دقت بخوانید و یکی از چهار گزینه زیر را که به بهترین وجه ممکن احساسات شما را بیان میکند،علامت بزنید.در ضمن این پرسشنامه یک امتحان نمیباشد،بنابراین پاسخ درست یا غلط وجود ندارد.

                                                                                                      سوالات کاملا موافقم موافقم کاملا مخالفم مخالفم
۱ احساس می کنم جزئی واقعی از این مدرسه هستم.        
۲ بزرگترها در مدرسه،جامعه و محله با کوچکترها با احترام رفتار میکنند.        
۳ در مدرسه وقتی که کار خوبی انجام میدهم،مورد توجه اطرافیانم قرار میگیرم.        
۴ ارتباط میان موضوعات درسی ای که می خوانم را متوجه می شوم.        
۵ درهنگام نفهمیدن درس به راحتی از معلم سوال میپرسم.        
۶ من به مدرسه ام اهمیت می دهم        
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.