پرسشنامه سخت رویی کوباسا


در حال بارگذاری
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
234 بازدید
۳۰۰۰ تومان
خرید

برای اندازه گیری سخت رویی از مقیاس بررسی دیدگاه‌های شخصی استفاده شده است. این مقیاس توسط کوباسا و همکارانش(۱۹۷۹)(به نقل از جمهری،۱۳۸۰) ساخته شده است. این مقیاس یک پرسشنامه ۵۰ آیتمیاست که شامل خرده آزمون‌های چالش[۱] ۱۷ سؤال، تعهد[۲] ۱۶ سؤال و کنترل[۳] ۱۷ سؤال می‌‌باشد. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت(چهار گزینه ای) شکل گرفته و دارای دامنه ای از نمره صفر، اصلاً درست نیست تا سه، کاملاً درست است، می‌‌باشد. این آزمون را به صورت فردی یا گروهی اجرا می‌شود. از آزمونگر خواسته می‌شود به تمام جملات به طریقی که آنها احساس می‌کنند، پاسخ دهند. این آزمون محدویت زمانی نداشته اما بهتر است آزمودنی تشویق شود که به اولین واکنش خود در برابر آیتم‌ها توجه کند و در پاسخ‌ها از خود وسواس نشان ندهد.

[۱]. Challenge

[۲]. Commitment

[۳]. Control

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.